back to home dude

Bộ cờ Simpsons

Bộ cờ Simpsons

về Bộ cờ Simpsons

Bạn phải dọn sạch bộ bài bằng cách nhấn vào những quân bài giống nhau và tìm ra bức tranh hoàn chỉnh trong trò chơi này!