back to home dude

Bồ Câu Thả Bom

Bồ Câu Thả Bom

Về Bồ Câu Thả Bom

Một chú chim có thể bay đến mọi nơi, ị lên đầu mọi người và ăn vặt. Nghe không tệ mà phải không? Thật không may là cuộc đời của chú chim không dễ dàng như vậy. Có rất nhiều chướng ngại vật mà nó có thể đâm trúng và những chú chim khác đang cố gắng tấn công nó. Giúp chú chim này trong chuyến đi và ị lên đầu thật nhiều người.