back to home dude

Bồ câu ỉa

Bồ câu ỉa

về Bồ câu ỉa

Trả thù những người canh gác giao thông bằng cách ỉa lên đầu họ.