back to home dude

Bỏ bom

Bỏ bom

về Bỏ bom

Hãy cố gắng mang quả bom đến đích cuối cùng để nó có thể nổ một cách an toàn. Sử dụng các mũi tên và kí hiệu mà trò chơi cho sẵn.