back to home dude

Bộ 3

Bộ 3

về Bộ 3

Hãy xếp ít nhất 3 hình giống nhau liên tiếp cùng hàng để loại chúng và ghi điểm. Bạn phải chơi cho đến hết giờ hoặc cho đến khi không còn bộ nào nữa. Liệu bạn có thể giành được điểm cao nhất?