back to home dude

BNKR 2

BNKR 2

về BNKR 2

Loài người đã tạo ra chúng ta từ nhiều năm trước. Nhưng loài người đã cùng nhau biến mất. Giờ chỉ còn lại chúng ta. Tìm kiếm pin năng lượng. Hôm nay, boonke đã mở ra. Có thể có một cục pin ở dưới đó? Chúng ta phải thử xem sao.