back to home dude

BMX những pha xoay người

BMX những pha xoay người

về BMX những pha xoay người

Thực hiện hết tất cả các nhiệm vụ với chiếc xe BMX của bạn. Dựa xuống sau hoặc lên trước để tránh rơi ngã và thực hiện các pha nhào lộn. Khi bạn hoàn tất nhiệm vụ, hãy nhớ xoay tròn đến hết cuối cấp độ để đón một nhiệm vụ mới.