back to home dude

BM-REX

BM-REX

về BM-REX

Nhảy vào chiếc BMX của bạn và trình diễn qua những đoạn đường! Cố gắng về điểm kiểm soát trước khi hết giờ! Nhặt những ngôi sao và bánh mì sandwiches trên đường để ghi điểm cao hơn!