back to home dude

Bloopers 1

Bloopers 1

về Bloopers 1

Sử dụng khẩu súng đại bác để bắn những quả bóng đen và làm bể tất cả những cái đèn ở mỗi cấp độ! Cứ thế hủy hoại những vật thể khác xung quanh để ghi được càng nhiều điểm thưởng càng tốt! Khi bạn đã làm vỡ đèn, bạn sẽ chuyển qua cấp độ kế tiếp!