back to home dude

Bloons: Super Monkey

Bloons: Super Monkey

về Bloons: Super Monkey

Vào vai chú khỉ siêu cừ này và làm vỡ tất cả những bong bóng! Bạn có thể mua những vũ khí và năng lượng mới trong danh mục nâng cấp. Bạn có thể đạt huy chương vàng trong từng cấp độ không nào?