back to home dude

Thợ May Ảo Thuật của Công Chúa Tóc Vàng

Thợ May Ảo Thuật của Công Chúa Tóc Vàng

Về Thợ May Ảo Thuật của Công Chúa Tóc Vàng

Trong trò chơi này bạn sẽ vào vai người thợ may của công chúa tóc vàng. Đầu tiên bạn phải tìm được tất cả những dụng cụ của mình trong căn phòng bừa bộn này. Sau đó bắt đầu hoàn thành bộ váy hồng tuyệt đẹp cho công chúa! Chúc bạn chơi vui vẻ!