back to home dude

Blocky Kick

Blocky Kick

Về Blocky Kick

Đừng làm khán giả thất vọng trong Blocky Kick. Sút quả bóng qua hàng phòng thủ và thủ môn và thẳng vào lưới. Hãy nhắm kỹ và chờ đúng thời điểm để đá quả bóng. Thủ môn và các hậu vệ sẽ không di chuyển về. Chọn một khe hở và sút. Cố gắng chạm vào những mục tiêu trên trời để có thêm điểm!