back to home dude

Blockoomz 2015

Blockoomz 2015

về Blockoomz 2015

Bắt đầu năm mới với một cú nổ lớn! Công việc của bạn rất đơn giản: giữ những khối màu vàng! Để làm được điều đó bạn phải làm nổ những quả bom màu đỏ để loại bỏ những khối màu đen. Suy nghĩ cẩn thận, bạn phải cân nhắc khả năng có thể xảy ra phản ứng dây chuyền!