back to home dude

Blockoomz 2

Blockoomz 2

về Blockoomz 2

Những quả bom cần được dỡ thật nhanh. Một vài quả chuẩn bị nổ và một số khác thì chưa. Tuy nhiên, bạn muốn dỡ bỏ tất cả. Hãy quan sát kĩ và timg cách dỡ tất cả bom.