back to home dude

Blockfall

Blockfall

Về Blockfall

Bạn phải chạm vào các nhóm có từ hai khối trở lên để đưa chúng ra khỏi đây. Mục tiêu là kết thúc với số khối tối thiểu. Bạn có thể loại bỏ được bao nhiêu khối?