back to home dude

Blockage

Blockage

Về Blockage

Đặt những viên khối vào đúng vị trí. Suy nghĩ kỹ trước khi đạt đến đích.