back to home dude

Bloc

Bloc

về Bloc

Đẩy các khối cùng nhau để phá vỡ chúng và mở lối thoát ra. Đừng để bị mắc kẹt!