back to home dude

Blobs Hunter

Blobs Hunter

về Blobs Hunter

Di chuyển chùm tia để đảm bảo rằng các quả bóng nảy qua chùm tia vào thùng.