back to home dude

Bloble.io

Bloble.io

Về Bloble.io

Xây dựng đế chế của riêng bạn trong trò chơi. io nhiều người chơi này! Xây dựng pháo đài hình học của bạn và bảo vệ nó bằng cách dựng nhiều tường, quân lính và những khối khác xung quanh nó để tránh các lực lượng thù địch!