back to home dude

Blob cuối cùng

Blob cuối cùng

về Blob cuối cùng

Giữ blob trong không khí càng lâu càng tốt. Chạm vào ngôi sao để có thêm điểm thưởng.