back to home dude

Blazing Squad

Blazing Squad

về Blazing Squad

Hoàn thành việc thực hành bắn súng mà không bị giết. Lưu điểm số của bạn bằng cách nhấn nút lưu điểm sau khi kết thúc trò chơi.