back to home dude

Blamburger: Clarence

Blamburger: Clarence

Về Blamburger: Clarence

Clarence đang đói bụng. Anh ấy muốn ăn hamburgers. Anh ấy muốn ăn rất nhiều hamburgers. Càng to càng tốt. Hãy giúp Clarence với mong muốn này và hãy làm thật nhiều hamburgers. Nhảy sang trái và phải, bắt lấy những nguyên liệu và tránh những quả bom.