back to home dude

Bladesque

Bladesque

Về Bladesque

Bạn ném những con dao. Chúng tôi đọc tương lai của bạn. Trong trò chơi Bladesque lố bịch, bạn cố gắng làm cho khán giả hoảng sợ. Bạn có thể hù người đàn ông để có đươc số điểm cao nhất thế giới? Chúc bạn may mắn!