back to home dude

Blackboard

Blackboard

về Blackboard

Bạn có một trí nhớ tốt? Vậy Blackboard chính là trò chơi dành cho bạn. Ghi nhớ chỗ đặt của những bông hoa và vẽ một đường để thu thập tất cả chúng. Nghe đơn giản đúng không? Nhưng thật không may là có những bức tường sẽ ngăn cản bạn. Vậy nên hãy ghi nhớ những bức tường và tránh chúng khi bạn thu thập những bông hoa. Dùng đèn để soi sáng đường đi.