back to home dude

Blackbeard's Assault

Blackbeard's Assault

về Blackbeard's Assault

Sử dụng những súng khác nhau đề bắn những trái banh màu! Ngay sau khi 3 banh hay nhiều hơn cùng màu đụng vào nhau, họ sẽ biến mất khỏi màn hình! Vài trái banh sẽ kích hoạt vài hành động đặc biệt ngay sau khi chúng biến mất!