back to home dude

Black Jack Puzzle

Black Jack Puzzle

về Black Jack Puzzle

Tìm ra những lá bài cộng lại thành 21 điểm. Bạn sẽ được tặng thêm điểm thưởng cho một vài sự kết hợp với những lá bài cùng nước và cùng cờ!