back to home dude

Black Bit Ninja 2

Black Bit Ninja 2

về Black Bit Ninja 2

Bạn chỉ có một mục tiêu trong trò chơi này: tiêu diệt tất cả những ninja màu đỏ! Hãy suy nghĩ và vạch ra một chiến lược vì bạn sẽ bị hạn chế số lần di chuyển! Chúc bạn vui vẻ!