back to home dude

Black 4: thời điểm trả thù

Black 4: thời điểm trả thù

về Black 4: thời điểm trả thù

Stickman đã trở lại và hắn vô cùng giận dữ! Tất cả những gì hắn muốn là trả thù những đồng nghiệp của hắn! Đi qua các phòng trong tòa nhà và sử dụng vũ khí để loại bỏ tất cả mọi thứ cản đường bạn! Trả thù chưa bao giờ có thể ngọt ngào hơn!