back to home dude

Bist.io

Bist.io

Về Bist.io

Bist.io là mọt trò chơi .io xe tăng vui nhộn mà trong đó bạn phải bắn và làm nổ tung những chiếc xe tăng khác. Thu thập những ngôi sao để nâng cấp chiếc xe tăng của bạn, và tìm những lợi ích như lá chắn và những loại đạn dược mạnh mẽ hơn!