back to home dude

Birdy's Rainy Day Skipathon

Birdy's Rainy Day Skipathon

Về Birdy's Rainy Day Skipathon

Hãy làm sao cho chú chim này tiến đến cổng thoát. Những viên gạch tròn phải biến mất trước khi chú ta có thể tiến đến cấp độ cao hơn.