back to home dude

Birds of a Feather Slots

Birds of a Feather Slots

về Birds of a Feather Slots

Thử tăng số tiền đặt cược của bạn lên gấp đôi bằng cách kết hợp các loại chim phù hợp để ghi điểm theo nhiều cửa. Lựa chọn số lượng bạn muốn đặt cược và các ‘đường’ nào bạn muốn chơi. Bạn có thể sử dụng ‘pluck’ để thay thế một hình chim trong trương hợp bạn không chiến thắng.