back to home dude

Binh Sĩ của Nỗi Đau

Binh Sĩ của Nỗi Đau

về Binh Sĩ của Nỗi Đau

Trong trò chơi này bạn vào vai một người hùng. Hãy cố gắng bắt được kẻ khủng bố.