back to home dude

Billy Square

Billy Square

Về Billy Square

hãy giúp cho Billy vượt qua tất cả những cấp độ bằng cách túm lấy anh ta bằng chuột vi tính của bạn. Và cũng đừng quên nhặt tất cả những đồng tiền trên đường đi của bạn! Nếu bạn bị tắc đường, đơn giản là bạn hãy bắt đầu lại từ đầu của cấp độ.