back to home dude

Big Jump: Challenge

Big Jump: Challenge

về Big Jump: Challenge

tăng tốc bằng cách nhấn vào phím khoảng cách và cố gắng gây ấn tượng với ban giám khảo bằng cách thực hiện những pha nhào lộn trên không. Nhớ là đừng để té úp mặt xuống đất, bởi vì bạn sẽ chẳng gây ấn tượng với giám khảo vì việc đấy.