back to home dude

Big Hero 6: Baymax tuần tra trên không

Big Hero 6: Baymax tuần tra trên không

về Big Hero 6: Baymax tuần tra trên không

Nhập đội cùng Big Hero 6 và bảo vệ thành phố! Bắn những kẻ thù thành từng mảnh và thu thâp nhiều đồng xu nhất có thể. Bạn có thể mua tất cả những nâng cấp trong trò chơi này và trở thành siêu anh hùng cuối cùng?