back to home dude

Big Block's Battle

Big Block's Battle

về Big Block's Battle

Đặt khẩu đại bác trong một vòng tròn, chọn vị trí của bạn và tốc độ... và bắn tất cả những khối xanh từ bệ bục của chúng.