back to home dude

Biệt đội rắn hổ mang 2

Biệt đội rắn hổ mang 2

Về Biệt đội rắn hổ mang 2

Hãy bảo vệ căn cứ khỏi những đòn tấn công từ kẻ thù. Bạn phải bố trí quân lính vào vị trí chiến lược trên trận địa, chuẩn bị quân tiếp viện và thu thập gói năng lượng để tăng khả năng bắn. Liệu bạn sẽ giành chiến thắng?