back to home dude

Biệt đội rắn hổ mang

Biệt đội rắn hổ mang

về Biệt đội rắn hổ mang

Hãy triển khai đội quân tinh nhuệ trên trận địa và đánh bại kẻ thù trong trò chơi quân đội này. Bạn phải quản lý nguồn lực và mua đúng vũ khí cũng như nguồn viện trợ để giành chiến thắng.