back to home dude

Biệt đội con rắn

Biệt đội con rắn

Về Biệt đội con rắn

Bạn rơi vào trong khu vực chiến đấu nguy hiểm. Hãy chạy để né những viên đạn bay tới và tự vệ bằng cách bắn trả. Bạn nên coi chừng những viên đạn và lấy tiền mà những người chết để lại.