back to home dude

Biến thành Bươm Bướm

Biến thành Bươm Bướm

về Biến thành Bươm Bướm

Những chú sâu bướm này muốn trở thành những chú bướm xinh đẹp. Bạn có thể giúp chúng không? Đặt những bông hoa vào bãi cỏ để có thể thu hút những chú sâu bướm. Một khi chúng chạm vào bông hoa chúng sẽ tự biến thành bướm. Bạn chỉ có một số lượng hoa có hạn, nhưng chúng chắc chắn sẽ đủ để bạn biến đổi tất cả những chú sâu bướm.