back to home dude

Bị tàn sát

Bị tàn sát

về Bị tàn sát

Bạn đang bị tấn công! Nhưng không phải bởi loài người, mà là lũ thây ma. Chúng đang truy đuổi bạn và muốn ăn não của bạn. May mắn thay là bạn có vài vũ khí để tiêu diệt chúng. Kiểm tra xung quanh và đừng để chúng bắt được bạn.