back to home dude

Bí Mật Của Satoshi

Bí Mật Của Satoshi

về Bí Mật Của Satoshi

Satoshi có một bí mật. Bạn có thể làm sáng tỏ nó được không? Bắt đầu chơi và phụ thuộc vào may mắn của bạn. Tìm ra bí mật của cậu ấy!