back to home dude

Bi kịch mô tô

Bi kịch mô tô

về Bi kịch mô tô

Bạn và chiếc xe máy của bạn đang bị tắc nghẽn giao thông. Hãy vượt qua những chiếc xe khác nhưng phải cảnh giác với những người qua đường.