back to home dude

Bí ẩn đồi Potbelly

Bí ẩn đồi Potbelly

về Bí ẩn đồi Potbelly

Bạn tới đồi Potbelly để nghiên cứu nhưng có những thứ khác làm bạn vướng bận. Khi bạn phát hiện ra một bí ẩn, rất nhiều công nhân ở đồi bị bệnh. Hãy tìm ra việc gì đang xảy ra và giải bí ẩn đó.