back to home dude

Bi-a snooker chuyên nghiệp

Bi-a snooker chuyên nghiệp

về Bi-a snooker chuyên nghiệp

Đây là thời gian để bạn có thể chơi bi-a snooker! Hãy phá bóng bằng cách chọc vào quả bóng màu đỏ, và chọn màu bóng bạn muốn. Hãy tiếp tục đến khi hết tất cả các quả bóng đỏ. Chơi cùng với những người khác để họ thấy khả năng của bạn nhé!