back to home dude

Bệnh viện thú y AVMA

Bệnh viện thú y AVMA

về Bệnh viện thú y AVMA

Hãy bắt đầu như một bác sỹ thú y và nghiên cứu về những con vật bị bệnh. Bạn phải xem xét các triệu chứng và chữa trị đúng cách cho chúng. Hãy giúp chúng khoẻ lại.