back to home dude

Ben 10: Thiết Bị Ngoài Hành Tinh

Ben 10: Thiết Bị Ngoài Hành Tinh

về Ben 10: Thiết Bị Ngoài Hành Tinh

Một thiết bị ngoài hành tinh đầy quyền lực đang bị giữ tại một cơ sở nghiên cứu Bắc Cực. Trong lúc đó, Grandpa Max nhận được thông tin rằng Kevin đã trốn thoát khỏi Null Void! Bạn có thể giúp Max và Ben tìm Gwen và thu thập những món đồ mà họ sẽ cần để bắt được Kevin không? Giúp Ben sử dụng Omnitrix và biến thành những người ngoài hành tinh khác nhau để hoàn thành mỗi màn chơi!