back to home dude

Ben10: Omniverse Code Red

Ben10: Omniverse Code Red

Về Ben10: Omniverse Code Red

Đây là một trò chơi Ben10 bảo vệ tòa tháp. Những người ngoài hành tinh đang cố gắng thoát ra khỏi nhà tù được canh gác chặt chẽ. Bạn cần phải chắc chắn là không ai có thể thoát ra được. Dùng đội quân của bạn và đặt họ ở rìa. Chặn những tù nhân trước khi quá muộn!