back to home dude

Ben10: Chiến đấu đường phố

Ben10: Chiến đấu đường phố

Về Ben10: Chiến đấu đường phố

Giúp Ben10 trong cuộc hành trình mới của cậu ấy! Chiến đấu chống lại những sinh vật xấu xa và lấy được điểm để trở nên mạnh hơn. Bạn có thể ra những chiêu tấn công đặc biệt vào đúng thời điểm không?