back to home dude

Belial 1

Belial 1

về Belial 1

Sau trận chiến với quỷ Satan, Belial đã mất nhiều phần trên cơ thể! Đến trái đất và thu thập những món đồ cần thiết để tìm lại những phần bị mất. Bạn sẽ tìm ra cách để tiêu diệt cả 8 người chứ?